Bottenmete

Vår och höst, då är det full fart på det allt mer populära bottenmetet!

Vi fiskar då huvudsakligen efter olika sorters plattfisk. De vanligaste arterna är rödspätta, skrubba och sandskädda. Bonusfisk som kolja, vitling, lerskädda, piggvar, slätvar, simpa och torsk m.m. brukar också bli lockade av masken på krokarna, detta gör bottenmetet till ett mycket spännande fiske!

Beroende på temperaturer m.m. så varierar djupen. Vanligast är mete på mellan 8-12 meter men ibland söker man sig även ute på upp till 30 meters djup.

För att lyckas med detta fiske behöver man ett bottenmete. Det vanligast är att man har 2 krokar, en som upphängare ovanför tyngden och sen en som ett släp efter tyngden.
Det i särklass bästa agnet är sandorm eller borstmask. Ibland väljer vissa att komplettera med olika sorters räkor.
När man bokar metetur hos oss kan man även beställa borstmask/sandorm. Dessa köper man hos Nyhamns Fiske o Marin som ligger i direkt anslutning till fiskebåtarna.

En burk innehåller 10-12 maskar och kostar 35 kr st. Nybörjare brukar ta ca 3 burkar, den mer erfarna fiskaren tar mellan 5-10 burkar. En sak är säker, färsk och fin mask ger mer fisk!

När man bottenmetar gäller det dels att välja rätt utrustning men också hitta rätt fiskesätt. Det är en fördel att ha ett fiskespö som är lite tunnare i toppen så att man känner när man har kontakt med fisken. Alltid spänd lina!
Ett vanligt misstag hos både nybörjare och hos mer erfarna fiskare är att man rycker till hårt när man känner att fisken nafsar på agnet. Då rycker man ofta ut krok och agn från munnen på fisken. Det gäller att har lite is i magen och låta fisken tugga i sig för att sen lyfta upp bottenmetet sakta från botten. Känner man då att fisken hänger kvar kan man rycka till lite försiktigt. Och glöm ej, alltid spänd lina!
Behöver ni hyra utrustning så finns det på våra båtar.