Fartygsdata 

Längd : 20,61m / Bredd : 6,13m / Vikt : 65 ton (Brutto) / Maskin : Volvo Penta 121 c

M/S EMMA
M/S Emma byggdes från början som en trålare som hette Kermith. Under fler årtionde seglade hon som trålare i nordsjön och har mött många vinterstormar. På 70-talet byggdes hon om och blev en passagerarbåt med inriktning på sportfisketurer. M/S Emma är en mycket stabil och robust båt med fantastiska sjöegenskaper. Med sina stora och öppna ytor på däck så lämpar den sig perfekt för fiske. Max tar vi 43 passagerare och då har man strax över en meter per person vid relingen. Under däck har vi en stor och härlig salong med plats för ca 40 sittande. Har säljer vi korv med bröd, dryck, kaffe, godis och fiskeutrustning. Under vinterhalvåret så är salongen uppvärmd. Det finns toalett ombord.

SÄKERHET

Passagerarnas säkerhet är vår första prioritet. M/S emma besiktigas årligen av Transportstyrelsen, och så väl fartyg som besättning testas. M/S Emma har en godkänd säkerhetsorganisation enligt ISM-koden. Besättningen är välutbildad och har alla säkerhets-certifikat som krävs.  M/S Emma har alla nödvändiga försäkringar för passagerare och fartyg. Ombord finns det flytvästar till samtliga passagerare, 3 st 25:mans livflottar, fast brandsläcknings-system i maskin, brandalarm i hela båten, brandvattenpump och brandsläckare. Vi har även ett nödradio system så kallat GMDSS, SART (Search And Rescue Transponder). Det finns också förbandsmatrial ock läkemedel ombord efter sjöfartsverkets krav. Med all säkerhetsutrustning som finns ombord och erfaren besättning kan du känna dig trygg ombord.

 

INSTRUMENT

Ombord på M/S Emma finns det 2 st avancerade färg ekolod för sökning av fisk, en sidoscanner,  radar för säker navigering i dimma och elektroniska sjökort/plotter till fisksökning och navigering, 2st vhf-radio, m.m.